840 розділити на проізвіденіе чисел 2 і 7

840 розділити на проізвіденіе чисел 2 і 7

  • 840: (2 помножити на 7) = 840: 14 = 60
  • 840 (27) = 60))))))))) 0