Напишіть рівняння реакцій взаємодії кальцію з киснем

Напишіть рівняння реакцій взаємодії кальцію з киснем

  • ...............
    2Са + О2 = 2СаО
  • 2Ca + O2 = 2CaO оксиди кальцію, реакція горіння