Поясніть Present Continuous

Поясніть Present Continuous

  • Present Continuous Нині тривалий час. Використовується для переказу подій, фактів, справ, явищ або інших всіляких процесів проісходящіхіменно в даний момент.Present Continuous утворюється за допомогою дієслова to be та додавання закінчення-ing до основного дієслова.
    наприклад:
    Masha and I are staying in a beautiful hotel Джон і Я зупинилися в гарному готелі.
  • Це легко, Present Continuous це коли що то йде в той момент, коли ти про це думаєш або робиш. наприклад: Im going home- Я йду додому, тобто проста форма, теперішнього часу, використовується з ING