Розібрати за складом вночі

Розібрати за складом вночі

  • Це слово не ділитися за складом а якщо ділитися але чию
  • Ніч (корінь) ю (закінчення)